Priatelia vitajte u Elišky!

 

 

Piesne z CD Abraham s akordami.
Na zaciatku su k dispozicii na stiahnutie ako Word subor.

Ak by ste tam nejaky text nenasli, kludne napiste Eliske a ona vam ich posle ;)
Piesne s akordami.doc  50.18kB
Texty s akordami - CD Abraham

1. Pastier

Cap. 2

         D A              E       D                        E Esus

Ty jediný si Pastier môj, Ty jediný pasieš ma.

Ty jediný si starostlivý, úskalím prevedieš ma.

  Dmaj          fis                  E D                Esus/A

/:Tebe, Pane, v každej chvíli na mne záleží:/

         fis              D   hmi             E  

R: /:Nebudem sa už spoliehať na ľudí.:/

 Por.: Jer 17, 5-8                                               

          Ž    23

 

 

2. Vďačnosť

   G       D              C     G C         G            amol7D   G       D          C       G   C     G

Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dáva?       Srdce mi jasá radosťou, Pánovi nech znie

D   G CGDG

sláva.

e      D              C   e     D                  CG   e      D              C             G      amol7     Cmaj7

Milujem ťa, Pane. Milujem ťa, moja sila. Ty si sa ku mne sklonil aj dnes, vždy keď som Ťa

D

vzýval. / DAEA / A E D A D A hmol E/ A E D A D A E A /DAEA

Por. Ž 116           

       Ž 18, 2- 3

 

 

3. Krídla

D               G                   D        G A        hmol     G   A     D

Pane daj mi vieru, nech letieť smiem na orlích krídlach cez túto zem.

Daj, nech vidieť môžem Tvoju presvätú dlaň, ktorou ma držíš pevne, môj Pán.

     A                    D      G  A           hmol         G       A           hmol  

R: Nech ti chvála znie od všetkých nás.          Ty si Boh láskavý   

G A        D

 a Ocko náš.

Por.:  Dt 32, 11-12     

          Iz 40, 31

 

 

4.Víťaz  

Cap.4

 

A        E      D                             E         D     E

Pane, Pane, Pane môj, Tebe chcem zveriť tento boj.

S tebou, Pane, nie som sám. S tebou ten zápas neprehrám

           G        D                 G                D            E

Ty ma zachrániš, ja to viem. Ty ma ochrániš, ja to viem.

      E         fis    D           E      DE      E          fis     D         E              A

Môže udrieť tuhý mráz, môže ostrý šíp. Ty si Boh, tá sila v nás, si najmocnejší.

Por.: Ž 18, 30. 33- 40

 


5. Výkrik

                                                                                      G       D                                    A

Ty miluješ zblúdených, Ty miluješ strápených, Ty nedovolíš hasnúcemu knôtu vyhasnúť.

    /: E         D:/                                                                                                                /: AH:/

R: Volám ku tebe, kričím na Teba. Ty sa skláňaš, Ty prichádzaš. K sebe dvíhaš ma, si Kráľ.

Ty nachádzaš zablúdených a zastávaš ukrivdených. Ty nedovolíš hasnúcemu knôtu vyhasnúť.

Ty vyvádzaš uväznených a tešíš zarmútených.. Ty nedovolíš hasnúcemu knôtu vyhasnúť.

R2: Volám ku Tebe, Ty sa skláňaš. Kričím na Teba, Ty prichádzaš.

R3: Volám, kričím.

Por.: Iz 42, 3-4

 

 

6.Odvaha

Cap.2

 hmol           G           Fis               hmol                      G             Fis  hmol Fis

Vždy si ma vyslyšal, keď som Ťa vzýval. Vždy si ma vyslyšal, Pane môj. Rozmnožil si vo

         hmol/A hmol

mne odvahu.

Úbožiak zavolal a Ty si sa sklonil, úbožiak zavolal k Tebe, Pane môj.

 Por.: Ž 34, 7.18

 

 

7. Viera

D                        G                                                          D                              G

Budem Ti veriť, Pane, aj keď je všetko už dávno pochované. Budem Ti veriť, Pane, aj keď

                        A                       D

  myšlienky vo mne rozhádzané.

                 G                              hmolG                                     A                               D

R: Budem pevne stáť na Tvojich slovách, s dôverou hľadiac do Tvojich neklamných očí.

Budem Ti veriť, Pane, aj keď je všetko už dávno pochované. Budem Ti veriť, Pane, aj keď sú slová vo mne vymazané.

Budem Ti veriť, Pane, aj keď je všetko už dávno pochované. Budem Ti veriť, Pane, aj keď sú túžby moje roztrhané. Por.: Rim 4, 3

 

 

8. Poď

 D                    G       D                    G     D                   G                  D       A

Pôjdem za Tebou stále, aj keď zostanem sám. Budem chváliť Tvoje meno, Ježiš, Ty si môj

D

Pán.

     G                         D       G              A        hmol                G A  G        G            A

R: Budem Ti spievať a hrať, budem Ťa zvelebovať. Lebo Ty, Pane, Ty, Pane, hoden si piesne

D

chvál.

Budem Ti hovoriť áno, aj keď nie možno hlasné. Budem hľadať Tvoje dlane a iné nikdy už nie.

 


9. Jahve

  G                  C                       G                                    C                             D

Nebudem mlčať a nebudem spať. Nebudem mlčať a ďalej sa potichu prizerať. Nebudem

G   C                        G                     amol7D       G       /:G D C G D C D:/

mlčať a poviem mu hneď, kto som ja        a čí je svet.

Nebudem mlčať a nebudem spať, nebudem ďalej zakrývať mu svoju tvár a nebudem dlhšie len bezmocne tu stáť, dám sa mu spoznať, dám sa mu nájsť.

Nebudem mlčať a nebudem spať. Nebudem ukrývať mu ďalej svoju tvár, nebudem hľadieť iba v tichu na jeho bôľ, dám sa mu spoznať, kým som „ že som, ktorý som".

Por.: Gn 12, 1-3

 

 

10. Radosť

Cap.2

 /: A           D              E      A:/

Radosť z Teba je mojou silou, iba Ty si mojou záštitou. Iba Tebe chvála náleží, iba Ty si mojim bezpečím.

         D            E          A                D         E         fis          D           fis            E

Tebe nanovo chválu vzdám. Ty si hoden, hoden, hoden si chvál. /:Tak včera aj dnes:/

    A

ju vzdám.

Por.: Neh 8, 1011. Prečo

    e                  C               D                   e

Prečo vravíš, že je nádej keď som stratený?  

Prečo vravíš, že si večný? Ja mám len pár dní.

e                    C               D                   G

Prečo vravíš, že si láska, keď jej nikde niet?

e                     C            D                       e

Prečo vravíš, že si oheň a nám chladne svet?

 

                      CDe                CDe                 CDe             CD

R: Zostanem stáť, zostanem stáť, zostanem stáť, lebo si Verný.

 

Prečo dávaš prisľúbenia nesplniteľné?

Prečo žiadaš veci, ktoré sú nedosiahnuteľné?

Prečo, Pane, biješ bičom svojho priateľa?

Prečo, Pane, musí vzdychať duša bezmenná?

 

Prečo vravieť, že som živý keď ma drží kríž?

Prečo Otec bije Syna? Či nič necíti?

Prečo vravieť, že som mocný, keď sám padám z nôh?

Prečo práve, prečo taký, taký chcem byť Boh?

 

R: Ja budem veriť tebe, Pane môj, ja budem dúfať, víťazný tvoj boj. Ja budem kráčať po cestách Pánových, pokiaľ som živý, budem neoblomný.

 

 

 12. Áno

Keď si povedala áno, keď si povedala áno, keď si povedala áno, teraz nehovor nie!. Verný je Pán, milostivý a láskavý k nám.

 

 

13.Vízia

Cap. 3

hmol             G                         Fis             hmol

Kráčam s požehnaním, s nádejou v Tvojich víziách. Kráčam v odhodlaní plniť to, to čo Ty chceš sám.

                 G  A              hmol

Budeš mi verný, lebo si Pán. Budeš mi verný  Pán.

 

Por.: Gn 12, 4     Lk 1, 30 

 
 

Uvidíme sa:

Zavolajte, Eliška príde k vám do farnosti
 

Naplánuj trasu


Eliška je na Facebooku 


www.skolskesestryosf.rehola.skName
Email
Comment
Or visit this link or this one